1. Home
  2. Hướng dẫn các chức năng c...
  3. HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA KHẢ NĂNG TRUY CẬP HỆ THỐNG (SECURITY LEVELS)

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA KHẢ NĂNG TRUY CẬP HỆ THỐNG (SECURITY LEVELS)

Gồm 6 levels, ở mỗi levels có thể tùy chọn On/Off khả năng truy cập những tùy chọn của hệ thống.
Security system

How can we help?