1. Home
  2. Hướng dẫn các chức năng c...
  3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VOUCHER, COUPON, GIFT CARD

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VOUCHER, COUPON, GIFT CARD

Tạo mới:

Đối với Voucher:

  • Nhấn vào Add New
  • Nhập các thông tin của Voucher, Coupon, Gift Card, số điện thoại của khách hàng được hưởng (*Lưu ý: Với Voucher, Coupon cần nhập thời hạn sử dụng. Với Gift Card cần nhập mã Code)
  • Ấn Add New để hoàn thành

Chỉnh sửa:

  • Nhấn vào Edit
  • Sửa các thông tin voucher
  • Bấm Update để hoàn thành

How can we help?