1. Home
 2. Hướng dẫn các chức năng c...
 3. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VIÊN (TECHNICIANS)

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VIÊN (TECHNICIANS)

Trên giao diện Technicians, bạn có thể tạo mới, xóa và chỉnh sửa hồ sơ nhân viên.
Add technicians

Tạo mới

Nhấn vào Add New. Sau đó điền thông tin nhân viên, trong đó:

 • SSN:
 • Pin: mã pin nhân viên sẽ nhập khi họ đăng nhập tài khoản của mình.
 • Type: lựa chọn Independent Contractor hoặc Employee
 • Conmission: % tỉ lệ hoa hồng nhân viên được chia
 • Check Rate:
 • From…To…: Thời hạn làm việc của nhân viên.
 • Cash Tip: Cài đặt nhân viên được nhận Tip hay không.

Add new technicians

Chỉnh sửa

Nhấn vào edit, bạn có thể chỉnh sửa những thông tin cơ bản của nhân viên và một số cài đặt như sau:

 • Services: Tích vào để On/Off những dịch vụ mà nhân viên đó cung cấp
 • Working Hours: Thời gian làm việc trong ngày. Nhấn vào Add New, lựa chọn Day, Time Start, Time End.
 • Change Pin: Sửa mã Pin của nhân viên.
 • Permission: Lựa cấp độ của nhân viên (Security Levels)

Edit technicians

How can we help?