1. Home
  2. Friendly POS
  3. Thêm điểm thưởng cho khách

Thêm điểm thưởng cho khách

Chức năng này nhằm để cảm ơn khách hàng đã chọn tiệm chúng ta và giữ chân khách hàng quay lại tiệm trong tương lai, chúng ta có thể cài đặt mức điểm thưởng cho mỗi lần khách tới tiệm tùy vào quy mô, chính sách của chủ tiệm, từ đó giúp cho tiệm ngày càng nhiều khách.

B1: Sau khi chọn khách hàng và đi tới bước thanh toán(Friendly POS) ta chọn “Add Rewards”

Add rewards
B2: Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu admin trước khi cấp quyền add rewards

B2: Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu admin trước khi cấp quyền add rewards

Permission add rewards
Chỉ những ai được chủ tiệm cho phép thì mới được add rewards

B3: Nhập số điểm muốn cộng/trừ cho khách, chọn add new

Input rewards
Lựa chọn + hoặc -, sau đó nhập số điểm

B4: Hệ thống thông báo cộng/trừ reward thành công

Add rewards success

How can we help?