Làm thế nào để bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi?

Tên miền

Chúng tôi cung cấp tên miền cho bạn.

Hosting

Chúng tôi cung cấp Hosting cho bạn.

Trang web

Chúng tôi cung cấp trang web với đầy đủ chức năng tùy theo mục đích sử dụng của bạn.

Các dịch vụ của chúng tôi

Hệ thống quản lí tiệm Nail

Đầy đủ các tính năng với các gói dịch vụ khác nhau, giúp các bạn quản lí tiệm Nail dễ dàng hơn

 • Package 1: Đặt lịch hẹn online cho khách hàng và nhân viên.
 • Package 2: Checkin cho khách hàng và áp dụng khuyến mãi.
 • Package 3: Checkin cho khách hàng, hệ thống tính điểm thưởng, gửi thông tin khuyến mãi và đặt lịch hẹn online.
 • Package 4: Bao gồm các tính năng như trên, thêm vào đó còn có đầy đủ các tính năng khác như tính tiền lương, báo cáo, bán mã khuyến mãi, vouchers,…
Nails checkin

PACKAGE 1

$19.99 /Tháng Liên hệ ngay
 • Đặt lịch hẹn online cho khách hàng và nhân viên
 • Giới hạn lên đến 6,000 sms va email / tháng
 • 1 tháng sử dụng miễn phí , không hợp đồng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Cải thiện tìm kiếm trang web tiệm bạn trên Google

PACKAGE 2

$99.99 /Tháng Liên hệ ngay
 • Checkin cho khách hàng
 • Áp dụng khuyến mãi
 • Giới hạn lên đến 6,000 sms va email / tháng
 • 1 tháng sử dụng miễn phí , không hợp đồng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Cải thiện tìm kiếm trang web tiệm bạn trên Google

PACKAGE 3

$119.99 /Tháng Xem Demo
 • Checkin cho khách hàng
 • Hệ thống tính điểm thưởng
 • Gửi thông tin khuyến mãi đến khách hàng
 • Đặt lịch hẹn online
 • Giới hạn lên đến 60,000 sms va email / tháng
 • 1 tháng sử dụng miễn phí , không hợp đồng
 • Thiết bị yêu cầu: 2 tablet: android hoac ipads
 • Không giới hạn khách hàng
 • Cải thiện tìm kiếm trang web tiệm bạn trên Google

PACKAGE 4

$200.00 /Tháng Xem Demo
 • Checkin cho khách hàng
 • Hệ thống tính điểm thưởng
 • Gửi thông tin khuyến mãi đến khách hàng
 • Đặt lịch hẹn online
 • Tính tiền lương cho nhân viên
 • Quản lí báo cáo
 • Quản lí vouchers
 • Bán mã khuyến mãi
 • Giới hạn lên đến 60,000 sms va email / tháng
 • Đầy đủ các tính năng khác
 • 1 tháng sử dụng miễn phí , không hợp đồng
 • Thiết bị yêu cầu: 1 all in one chạy windows, 1 tablet, 1 thermal printer
 • Không giới hạn khách hàng
 • Cải thiện tìm kiếm trang web tiệm bạn trên Google

Tại sao nên sử dụng hệ thống của chúng tôi?

Bảo mật

Hệ thống phân quyền cho người quản lí và nhân viên sử dụng hệ thống.

Checkin cho khách hàng

Cho phép khách hàng checkin bằng số điện thoại của họ.

Đặt lịch hẹn

Cho phép khách hàng đặt lịch hẹn trước về các dịch vụ và lựa chọn nhân viên làm

Tích lũy điểm thưởng

Cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng để đổi voucher

Gửi tin nhắn thông qua Email và SMS

Gửi thông báo tin nhắn thông qua Email và SMS đến khách hàng.

Quản lí thẻ quà tặng

Cho phép bán và quản lí thẻ quả tặng cho khách hàng.

Đa ngôn ngữ

Cung cấp các loại ngôn ngữ trên thế giới tùy thuộc vào mục đích và địa điểm sử dụng hệ thống của các bạn.

Hệ thốn backend cho người quản lí

Đầy đủ các chức năng giúp các bạn có thể quản lí dễ dàng

Các tính năng nổi bật của hệ thống

Gọi chúng tôi ngay để biết thêm nhiều thông tin 720 937 0845