1. Home
  2. Friendly POS
  3. Lựa chọn phương thức thanh toán

Lựa chọn phương thức thanh toán

1. Khách thanh toán tiền mặt

Pay by cash
Chọn ô “cash”

Input cash
Nhập số tiền mặt khách trả và bấm ok

2. Khách trả bằng Credit card

Pay by credit card
Chọn ô “Credit Card”

Input credit
Nhập số tiền khách thanh toán bằng thẻ và bấm “OK

Complete pay
Chọn “No” nếu bạn không muốn in invoice và hoàn thành thanh toán

3. Khách thanh toán bằng Giftcard

B1: Chọn thanh toán bằng Giftcard

Pay by gift
Ta có hóa đơn trị giá $105 và ta chọn ô “Giftcard”

B2: Nhập mã Giftcard

Input gift code
Nhập mã và bấm “OK” trên bàn phím để hệ thống check

Checked gift
Hệ thống đã kiểm tra xong, kế tiếp chọn ô “Confirm”

B4: Complete Pay

Complete pay

4. Khách trả bằng Voucher

B1: Tới Friendly POS, chọn dịch vụ khách đã làm

Customers services
Khách đã làm “polish hands”,”Polish feet”,”Nail repair(s)”

B2: Chọn ô “Voucher” trong Select Payment Types

Select voucher

B3: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Voucher của khách hàng, chúng ta sẽ lựa Voucher giống với dịch vụ mà khách hàng đã làm, sau đó Apply

Apply vouchers
Apply 2 voucher là “polish hands” và “nail repair”,kéo xuống bấm Confirm

B4: Ví dụ trên là khách làm 3 dịch vụ mà chỉ có voucher 2 dịch vụ, vậy $7.00 ta chọn hình thức thanh toán khác tùy vào nhu cầu của khách( cash, credit,…) và complete pay

Complete pay voucher

5. Khách dùng thẻ để thanh toán

B1: Chọn hình thức thanh toán “Check” trong FriendlyPOS

Pay by check

B2: Nhập mã thẻ và số tiền khách cần thanh toán,sau đó bấm OK

Input check

B3: Complete Pay

Complete pay check
Hệ thống báo đã thanh toán $19.00 bằng thẻ, bây giờ thì complete pay

6. Khách dùng Coupon/Ticket thanh toán

B1: Sau khi Select dịch vụ, ta chọn ô Ticket/Coupon

Pay by ticket
Ta có 4 dịch vụ, tổng giá trị là $24.00

B2: Điền mã Coupon/Ticket (khách cung cấp) vào bảng trong hình

Pay by coupon

B3: Complete Pay

Complete pay coupon
Hóa đơn đã được thanh toán bằng Coupon $25.00

Lưu ý: Tất cả các Coupon, Voucher,… cần phải được thanh toán cho đúng khách hàng (nếu không trùng số điện thoại hệ thống sẽ không chấp nhận thanh toán) nhằm hạn chế các rủi ro khiếu nại cho chủ tiệm

How can we help?