How can start with our services?

Tên miền

Chúng tôi cung cấp tên miền cho bạn.

Hosting

Chúng tôi cung cấp Hosting cho bạn.

Trang web

Chúng tôi cung cấp trang web với đầy đủ chức năng tùy theo mục đích sử dụng của bạn.

Các dịch vụ của chúng tôi

Hệ thống quản lí tiệm Nail

Đầy đủ các tính năng với các gói dịch vụ khác nhau, giúp các bạn quản lí tiệm Nail dễ dàng hơn

 • Package 1: Đặt lịch hẹn online cho khách hàng và nhân viên.
 • Package 2: Checkin cho khách hàng và áp dụng khuyến mãi.
 • Package 3: Checkin cho khách hàng, hệ thống tính điểm thưởng, gửi thông tin khuyến mãi và đặt lịch hẹn online.
 • Package 4: Bao gồm các tính năng như trên, thêm vào đó còn có đầy đủ các tính năng khác như tính tiền lương, báo cáo, bán mã khuyến mãi, vouchers,…
Nails checkin

PACKAGE 1

$19.99 /Month Contact Us
 • Book appointment online for customers and technicians
 • Up to 60,000 sms and email per month
 • one month using free, no contract
 • Unlimited customers
 • Improve SEO for your nail website on Google

PACKAGE 2

$99.99 /Month Contact Us
 • Checkin for customers
 • Apply promotions
 • Up to 60,000 sms and email per month
 • one month using free , no contract
 • Unlimited customers
 • Improve SEO for your nail website on Google

PACKAGE 3

$119.99 /Month View Demo
 • Checkin for customers
 • Rewards system
 • Send coupon message to customers
 • Book an appointment online
 • Up to 60,000 sms and email per month
 • one month using free , no contract
 • devices required: 2 tablet: android or ipads
 • Unlimited customers
 • Improve SEO for your nail website on Google

PACKAGE 4

$199.99 /Month View Demo
 • Checkin for customers
 • Rewards system
 • Send coupon email to customers
 • Book an appointment online
 • Payroll for technicians
 • Manage invoices
 • Manage vouchers
 • Sell giftcards
 • Up to 60,000 sms and emails per month
 • Full other features
 • one month using free , no contract
 • devices required: 1 all in one run windows, 1 tablet, 1 thermal printer
 • Unlimited customers
 • Improve SEO for your nail website on Google

Tại sao nên sử dụng hệ thống của chúng tôi?

Bảo mật

Hệ thống phân quyền cho người quản lí và nhân viên sử dụng hệ thống.

Checkin cho khách hàng

Cho phép khách hàng checkin bằng số điện thoại của họ.

Đặt lịch hẹn

Cho phép khách hàng đặt lịch hẹn trước về các dịch vụ và lựa chọn nhân viên làm

Tích lũy điểm thưởng

Cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng để đổi voucher

Gửi tin nhắn thông qua Email và SMS

Gửi thông báo tin nhắn thông qua Email và SMS đến khách hàng.

Quản lí thẻ quà tặng

Cho phép bán và quản lí thẻ quả tặng cho khách hàng.

Đa ngôn ngữ

Cung cấp các loại ngôn ngữ trên thế giới tùy thuộc vào mục đích và địa điểm sử dụng hệ thống của các bạn.

Hệ thốn backend cho người quản lí

Đầy đủ các chức năng giúp các bạn có thể quản lí dễ dàng

Các tính năng nổi bật của hệ thống

Gọi chúng tôi ngay để biết thêm nhiều thông tin 720 937 0845