1. Home
  2. Friendly POS
  3. Thêm và xóa dịch vụ vào thanh toán của khách

Thêm và xóa dịch vụ vào thanh toán của khách

B1:Vào FRIENDLY POS (Sau khi đã chọn Khách và nhân viên làm)

B2: Thêm/Xóa dịch vụ

Add and remove services
Để thêm dịch vụ thì các bạn chọn dịch vụ khách đã làm ở ô ĐỎ ( Hoặc có thể phân loại theo categories ở ô VÀNG), dịch vụ được chọn sẽ hiển thị ở màn hình đánh dấu trong hình.

Remove services
Muốn xóa dịch vụ đã thêm, ta bấm vào biểu tượng “Recycle” trong hình

How can we help?