1. Home
  2. Friendly POS
  3. Thanh toán cho khách làm bởi nhiều nhân viên

Thanh toán cho khách làm bởi nhiều nhân viên

B1: Tới Friendly POS và chọn khách cần thanh toán

B2: Chọn ô “More” ngoài cùng bên phải( như hình)

Many technicians

B3: Chọn nhân viên thứ 2 đã làm cho khách này

More technicians
Ta lấy ví dụ David đã phục vụ cho khách này

B4: Chọn dịch vụ mà nhân viên David đã làm cho khách

Select more services
Chọn dịch vụ ở cột service bên trái, hệ thống sẽ tự gán cho David

B5: Complete Pay

How can we help?