1. Home
  2. Friendly POS
  3. Bắt đầu với hệ thống Friendly POS

Bắt đầu với hệ thống Friendly POS

B1: Đi tới Friendly POS thông qua giao diện admin của bạn

Go to friendly POS
Bấm “Go to Friendly POS” trong Dashbroad
hoặc có thể bấm vào Friendly POS nếu bạn đang ở trong CHECK IN

B2: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn nhân viên đã làm cho khách

Chọn nhân viên A đã làm cho khách

B3: Hệ thống sẽ hiện ra danh sách khách hàng check-in

Select customers
Chọn khách hàng nếu họ có check-in
Bấm “Skip” nếu khách hàng đặt hẹn trước

B4: Friendly POS- Đây là nơi bạn thực hiện thanh toán với khách

  • ĐỎ: Danh mục dịch vụ của tiệm
  • VÀNG: Lựa chọn dịch vụ theo category, giúp thanh toán nhanh hơn
  • XANH: Bảng tính tiền của FRIENDLY POS

How can we help?