Hướng dẫn các chức năng chính

  1. Home
  2. Hướng dẫn các chức năng chính
  3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VOUCHER, COUPON, GIFT CARD

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VOUCHER, COUPON, GIFT CARD

Tạo mới:

Đối với Voucher:

  • Nhấn vào Add New
  • Nhập các thông tin của Voucher, Coupon, Gift Card, số điện thoại của khách hàng được hưởng (*Lưu ý: Với Voucher, Coupon cần nhập thời hạn sử dụng. Với Gift Card cần nhập mã Code)
  • Ấn Add New để hoàn thành

Chỉnh sửa:

  • Nhấn vào Edit
  • Sửa các thông tin voucher
  • Bấm Update để hoàn thành
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?