Friendly POS

  1. Home
  2. Friendly POS
  3. Thêm và xóa dịch vụ vào thanh toán của khách

Thêm và xóa dịch vụ vào thanh toán của khách

B1:Vào FRIENDLY POS (Sau khi đã chọn Khách và nhân viên làm)

B2: Thêm/Xóa dịch vụ

Add and remove services
Để thêm dịch vụ thì các bạn chọn dịch vụ khách đã làm ở ô ĐỎ ( Hoặc có thể phân loại theo categories ở ô VÀNG), dịch vụ được chọn sẽ hiển thị ở màn hình đánh dấu trong hình.

Remove services

Muốn xóa dịch vụ đã thêm, ta bấm vào biểu tượng “Recycle” trong hình

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?